Kikker – Disneystijl – ChatGPT prompt

Opgave aan Chat GPT;
kan je in het engels een prompt voor de ai image generator schrijven voor een afbeelding waarop een nieuw Disney figuurtje te zien is, een en ander in de vorm van een kikker

Resultaat prompt ChatGPT;
Generate an image introducing a new Disney character depicted as a charming frog. Design the character with Disney’s signature whimsy and appeal, ensuring it possesses unique and endearing features that distinguish it from existing characters. Consider incorporating vibrant colors, expressive facial features, and a lively pose that reflects the character’s personality. The goal is to create an enchanting and memorable Disney frog character that seamlessly fits into the magical world of Disney animations.

Het op een na beste resultaat;

Plaats een reactie